alba ja hihat

Rippikoulu

Mikä on rippikoulu?

Rippikoulu on noin vuoden kestävä tutustumisjakso seurakuntaan ja sen toimintaan, mutta myös vuoden kestävä matka pohtia ja miettiä elämän peruskysymyksiä. Rippikoulun perustana on kaste ja lähetyskäsky. Koko rippikoulun suorittaminen, eli konfirmaatio, edellyttää kastetta ja kirkon jäsenyyttä. Osan rippikoulusta saa suorittaa, vaikka nuori ei kuuluisikaan kirkkoon tai olisi kastettu. Aikuisrippikoulun osalta tutustu sille kuuluvaan kohtaan.

Yleensä rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15. Rippikoulua on kuitenkin mahdollista aikaistaa tai käydä se myöhemmin.

Konfirmaatiossa nuorista tulee täysivaltaisia seurakunnan jäseniä. Sen myötä nuori:

  • saa toimia kummina
  • saa itsenäisesti ehtoollisen
  • saa kirkollisen vihkimisen
  • saa äänestää 16-vuotiaana seurakunnallisissa vaaleissa ja 18-vuotiaana asettua ehdolle.

Rippikoulu Euran seurakunnassa

Tarkemmat tiedot löydät kunkin vuoden kohdalta. Itse ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. On tärkeää miettiä useampi rippikouluvaihtoehto, sillä kuhunkin ryhmään on maksimäärä paikkoja. Kaikkien ensisijaista rippikouluvaihtoehtoa ei ole mahdollista toteuttaa.

Päivärippikoulu on maksuton. Leiririppikoulujen osalta seurakunta perii ruoka- ja majoitusmaksun. Seurakunnan omassa leirikeskuksessa Mannilassa järjestettävistä leireistä on mahdollista hakea maksualennusta tai -vapautusta kirkkoherralta. Tarkemmat tiedot maksusta löytyvät kunkin rippikouluvuoden kohdalta, sekä ilmoittautumispapereista.

Euran seurakunnan rippikoulu rakentuu seuraavista osista:

  • Ennakkokokoontumiset oman rippikouluryhmän kanssa. Näistä tulee tieto, kun ryhmäjaot on tehty.
  • Seurakuntaan tutustumiskäynnit. Nuoret osallistuvat seurakunnan toimintaan ja hakevat niistä merkinnän riparikorttiin.
  • Ulkoläksyt.
  • Leirijakso tai päivärippikoululla lähijakso.
  • Rippikoulu päättyy konfirmaatiomessuun.

 

risti puusta tehty luonnossa kirkkokalliolla