Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi 2023-2024 valittiin yksimielisesti kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä.