Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi 2021-2022 valittiin yksimielisesti kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä.