Ristiäiset

Pieni vauva on suuri ihme. Hänelle halutaan antaa kaikkea hyvää ja parasta. Kaste, vanhastaan ristiäiset, on kirkon pyhä toimitus. Sakramentissa kastettava saa Jumalalta lahjaksi armon, joka ei koskaan lopu. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja maailmanlaajan Kristuksen kirkon jäsen. Se kantaa halki elämän. Lapsi voidaan kastaa, jos vähintään toinen vanhemmista on kirkon jäsen. Kirkossamme kastetaan kaikenikäisiä, joskin useimmiten kastettava on parikuinen vauva. Tällöin kasteen yhteydessä yleensä täytetään lomake, jolla lapsen tiedot ilmoitetaan rekisteriviranomaiselle.

Kastettava tarvitsee kaksi kummia, jotka ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Kummeja voi olla enemmänkin. Oman kirkkomme jäsenen lisäksi kummina voi toimia myös henkilö, joka kuuluu luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkokuntaan.

Ristiäiset voivat olla pienet tai suuret

Ristiäiset ovat lapsen ensimmäinen juhla, johon lähisukulaisia kutsutaan pitkienkin matkojen päästä.

Kasteen voi järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa sopivassa tilassa. Seurakunnan tilojen käyttämisestä voi sopia kastetta varatessa. Varaukset hoidetaan seurakuntatoimiston kautta. Pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ennen kastetta ja sopii ajan keskustelulle. Kastekeskustelussa käydään läpi kasteen käytännönjärjestelyjä ja merkitystä sekä katsotaan paperit kuntoon.

Vanhempaa lasta, nuorta tai aikuista kastettaessa menetellään pitkälti samalla tavalla kuin vauvaa kastettaessa. Myös vanhempi kastettava tarvitsee kaksi kummia, joita koskevat samat säädökset kuin vauvan kohdalla. 15-vuotiaan ja sitä vanhemman kastettavan tulee käydä rippikoulu ennen kastetta.

Lue tästä lisää

Ota yhteyttä

Käynti- ja postiosoite:

Sorkkistentie 3

27510 Eura

eura(at)evl.fi
etunimi.sukunimi(at)evl.fi


Seurakuntatoimisto
Puhelin: 044 777 1508 

Avoinna ma-pe 9-14

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään yksi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä