Kirkkoherranvaalin vaalipaneeli 13.3.

 

Euran seurakunnan kirkkoherranvaalin vaalipaneeli pidettiin 13.3.2024 klo 18 alkaen Euran srk-keskuksessa.

Vaalipaneelin tarkoituksena on, että myös seurakuntalaiset pääsevät tutustumaan Euran seurakunnan kirkkoherranviran hakijoihin.

Vaalipaneeli on katsottavissa Euran seurakunnan Youtube -kanavalla. Pääset katsomaan videon painamalla tästä Euran seurakunnan kirkkoherranvaalin vaalipaneeli.

Kirkkoherra -ehdokkaiden henkilöesittelyt julkaistaan myöhemmin tämän päivän aikana tällä sivustolla.

 Kai Juvila

Olen kirkkoherra Kälviän seurakunnassa. Olen saanut palvella ja tuoda laaja-alaisen ja monipuolisen työkokemukseni kirkkoherrana ja ekonomina johtamisesta ja esimiestyöstä seurakunnan käyttöön ja yhteiseksi hyväksi. Seurakunnan paimenena olen yhdessä seurakuntalaisten kanssa saanut kokea, kuinka Kristus pitää elävänä ja näkee mahdollisuuksia ja toivon sielläkin missä ihmiset eivät aina näe.

Olen kotoisin Euran naapuripitäjästä. Perheeseeni kuuluvat Satakunnassa työskentelevä lääkärivaimoni ja kolme aikuista lasta. Vapaa-ajallani harrastan lukemista, juoksemista, hiihtämistä, pyöräilyä sekä luen ja tutkin Raamattua päivittäin. Sanasta saan voimaa. Tärkeintä on Kristuksen tunteminen.

Seurakuntalaisten kohtaamiset, vapaaehtoiset sekä työtehtävien vaihtelevuus ovat rikkaus ja lahja. Kutsumustehtävässä saan palvella ihmisiä ja antaa persoonani ja kykyni ihmisten käyttöön, ja ennen kaikkea jakaa sanaa Jumalan armosta ja rakkaudesta sekä krisityn iloa ja toivoa.  

Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.” (1. Joh. 4:16).

 

Tästä linkistä pääset katsomaan Kai Juvilan esittelyvideon: Kai Juvila esittäytyy

 

 

Samuel Mäkinen

Olen Samuel Mäkinen, iältäni 50-vuotias. Olen ollut pappina jo melkein 15 vuotta, monenlaisissa papin tehtävissä. Minulla on myös melko pitkä työura tietojenkäsittelyn maailmassa. Kutsumukseni on kuitenkin hengellisessä työssä. Koen itselleni läheiseksi erityisesti saarnaamisen ja ihmisten kohtaamisen toimituksissa. Tunnen Raamattuni ja se on avainasemassa sekä hengellisessä elämässäni, että työssäni. Haluan myös rohkaista ihmisiä lukemaan Raamattua ja säännölliseen rukouselämään koska ne ovat uskon vahvistumiseksi tärkeitä.

Minusta Euran seurakunta saisi ihmisläheisen ja helposti lähestyttävän kirkkoherran. Olen syntynyt Porissa ja minua kiehtoisi paluu juurilleni Satakuntaan. Minulla on paljon verkostoa Länsi-Suomessa. Haluaisin kehittää Euran seurakuntaa entistäkin yhteisöllisempään suuntaan. Kirkko on muutoksen keskellä ja sen pitäisi löytää keinoja seurakuntalaisten osallistumisen ja omistajuuden kasvattamiseksi. Siitä on hyötyä kahdella tavalla. Kun seurakunta koetaan läheiseksi siitä ei niin helposti haluta lähteä pois; seurakuntalaisen antaessa lahjansa ja kykynsä seurakunnan hyväksi hän samalla auttaa vähenevien työntekijäresurssien keskellä kamppailevaa kirkkoa.

Rukouksessa kannan Euran seurakuntaa ja erityisesti kirkkoherran vaalia. Jumala varustaa ja armoittaa sen henkilön, joka tähän tehtävään valitaan. Paljon olisi uutta ja opeteltavaa, mutta jos valinta kohdistuu minuun, olen valmis tähän haasteeseen.

 

Tästä linkistä pääset katsomaan Samuel Mäkisen esittelyvideon: Samuel Mäkinen esittäytyy

 

Matti Nikkanen

 

Matti Nikkanen on hakenut Euran seurakunnan kirkkoherran virkaa.

 

Olavi Saurio

Olen Olavi Saurio, ikä 60 vuotta, ja olen toiminut Rauman alueella pappina yli 25 vuotta, ensin Lapin kirkkoherrana 1995-2008 ja Rauman kappalaisena vuoden 2009 alusta. Palasin juuri virkavapaalta Joutsan seurakunnan vt. kirkkoherran tehtävistä 1.12.2022-29.2.2024. Pappisvihkimykseni oli Helsingissä 1.6.1986. Olen valmistunut Helsingin yliopistosta teologian lisensiaatiksi 1990, filosofian kandidaatiksi (maisteri) 1989 ja teologian kandidaatiksi (maisteri) 1985. Syntyisin olen Imatralta.

Kirkkoherrana huolehtisin siitä, että seurakunta toimii uskon ja rakkauden yhteisönä. Seurakunta sekä innostaa toimimaan vapaaehtoisena että antaa tilaisuuden vain levätä. Seurakunnan työntekijöiden on saatava käyttää omia lahjojaan ja vahvuuksiaan sekä samalla innostua yhdessä tehtävästä työstä. Seurakunnan pitää ankkuroida toimintansa Raamattuun ja kristillisen uskon perusteisiin, mutta samalla kohdattava ihminen vierellä kulkien. Kristuksen sovitustyö ja uskonvanhurskaus on seurakunnan toiminnan lähtökohta.

Pidän tärkeänä, että seurakunta toimii tasapuolisesti Euran eri alueilla: Honkilahdella, Hinnerjoella, Kiukaisissa, Paneliassa, Kauttualla ja Euran keskustassa kuin eri kylissä.

Pidän tärkeänä, että Euran seurakunta tekee rakentavaa yhteistyötä paikkakunnalla toimivien kirkkomme hengellisten liikkeiden kanssa. On tärkeää, että seurakunta huolehtii aktiivisesti lähetystyöstä ja rukoilee nimikkolähettien ja -kohteitten puolesta. Seurakunnan diakonia auttaa erottelematta ihmisiä.

 

Tästä linkistä pääset katsomaan Olavi Saurion esittelyvideon: Olavi Saurio esittäytyy

 

Pasi Virta

 

Nimeni on Pasi Virta. Olen toiminut kahden vuoden ajan kirkkoherran tehtävässä, ensin Karviassa ja nykyisin Kokemäen seurakunnassa. Tuona aikana kirkkoherran tehtävä on tullut minulle hyvin tutuksi. Olen tehtävässä onnistunut ja se on tuottanut minulle paljon iloa. Työssäni minua ovat tukeneet monet kollegat, mutta myös minulle tärkeä perheeni, johon kuuluvat vaimoni lisäksi kolme peruskouluikäistä lasta. Perheen kanssa vietämme mahdollisimman paljon aikaa yhdessä ja saan olla mukana lasteni harrastuksissa monella tavalla. Kirkkoherrana haluan panostaa erityisesti siihen, että henkilökunnalla on hyvät edellytykset tehdä mielekästä työtä. Kuulen mielelläni henkilökunnan näkemyksiä ja luotan heidän ammattitaitoonsa. Avoimesti keskustelevassa työkulttuurissa saadaan aikaan parhaat toimintatavat ja päätökset. Kirkkoherrana haluan olla mahdollistamassa ja johtamassa yhteistä keskustelua ja yhteistä työtä sekä olla vastaamassa niistä päätöksistä, joita seurakunnassa tehdään. Kirkkoherrana pidän tärkeänä myös hallinnon avoimuutta ja hyvää tapaa toimia. Kaiken työn ja hallinnon tavoitteena on varmistaa se, että seurakunta voi kulkea ihmisten rinnalla kaikissa heidän elämäntilanteissaan. Kirkkoherrana haluan olla turvaamassa sitä, että seurakunnalla on monimuotoista hengellistä toimintaa kaikilla sen eri alueilla.

Tästä linkistä pääset katsomaan Pasi Virran esittelyvideon: Pasi Virta esittäytyy