Seurakunnan varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä kunnan varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –asiakirja tarjoaa seurakunnille yhteistyömahdollisuuksia kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Seurakunnan työntekijät voivat toimia varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhteistyökumppanina ja katsomusten asiantuntijoina.

Yhteistyötä varten on Euran kunnan opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Euran seurakunnan kesken tehty yhteistyösopimus (A-osa) sekä yhteistyösopimuksen (B-osa), joka on toimintasuunnitelma yhteistyön tekemiseen.

Lisäksi varhaiskasvatus suunnittelee yhteisen vuosikellon (C-sopimus). Yhteistyön vuosikello päivitetään vuosittain syksyllä ja sen päivityksestä vastaa kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen edustajista sekä seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajasta koostuva katsomuskasvatuksen työryhmä.

Varhaiskasvatusyhteistyön vuosikello 2022-23

 

 

Kumppanuuden korit tarjoavat selkeän rakenteen kunnan sivistystoimen ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön. Ne perustuvat Opetushallituksen päivitettyihin ohjeisiin. 

Kumppanuuden korit

Kumppanuuden kori-esitteen kuva