NÄHTÄVILLÄOLOKUULUTUS

Euran seurakunnan kirkkoneuvoston 12.6.2024 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 17.6. – 8.7.2024 klo 9–14 taloustoimistossa Euran seurakuntakeskuksessa, Sorkkistentie 3, 27510 Eura ja Euran seurakunnan internet-sivustolla.

Eurassa 6.6.2024
Outi Töykkälä
talouspäällikkö

********************************************

NÄHTÄVILLÄOLOKUULUTUS

Euran seurakunnan kirkkoneuvoston 21.5.2024 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 28.5. – 19.6.2024 klo 9–14 taloustoimistossa Euran seurakuntakeskuksessa, Sorkkistentie 3, 27510 Eura ja Euran seurakunnan internet-sivustolla.

Eurassa 16.5.2024
Outi Töykkälä
talouspäällikkö

******************************************

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ
(KL 10:23 §)

EURAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KOKOUSKUTSU

Aika: 7.5.2024 klo 19.00
Paikka: Euran seurakuntakeskus, iso sali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2023 tilinpäätös
6. Tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2023
7. Euran seurakunnan strategia vuosille 2024–2026
8. Lisämääräraha Honkilahden kirkon ja kellotapulin kattojen maalaukseen
9. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen
10. Ilmoitusasiat
11. Aloitteet ja tiedustelut
12. Valitusosoitus
13. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO:

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on yleisesti nähtävänä 14.5.2024 – 20.6.2024 maanantaista perjantaihin
klo 9–14 Euran seurakuntakeskuksessa taloustoimistossa, Sorkkistentie 3, 27510 Eura ja Euran seurakunnan internet-sivustolla

Eurassa huhtikuun 26. päivänä 2024

Kari Toivonen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

******************************************