NÄHTÄVILLÄOLOKUULUTUS

Euran seurakunnan kirkkoneuvoston 7.2.2024 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 13.2. – 5.3.2024 klo 9–14 taloustoimistossa Euran seurakuntakeskuksessa, Sorkkistentie 3, 27510 Eura ja Euran seurakunnan internet-sivustolla.

Eurassa 1.2.2024
Outi Töykkälä
talouspäällikkö

 

************************
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ

(KL 10:23 §)

EURAN SEURAKUNTA

KIRKKOVALTUUSTO

KOKOUSKUTSU

Aika:                                  13.2.2024 klo 19.00

Paikka:                              Euran seurakuntakeskus, iso sali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
  4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. Euran seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön päivittäminen
  6. Euran seurakunnan hautainhoitorahaston sääntöjen päivittäminen
  7. Ilmoitusasiat
  8. Aloitteet ja tiedustelut
  9. Valitusosoitus
  10. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO:

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on yleisesti nähtävänä

19.2.2024 – 27.3.2024 maanantaista perjantaihin klo 9 – 14 Euran seurakuntakeskuksessa taloustoimistossa, Sorkkistentie 3, 27510 Eura ja Euran seurakunnan internet-sivustolla
 

Eurassa tammikuun 31. päivänä 2024

Kari Toivonen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

************************