Hautapaikka- ja hautausmaksut 2024

Läheisen hautaamiseen ja hautapaikan valintaan on erilaisia vaihtoehtoja. Erilaiset hautaamiseen liittyvät maksut on koottu alla olevaan hinnastoon.

Hautasijamaksu, arkkuhauta (1 sija)

Oman kunnan asukkaat 150 €
Ulkopaikkakuntalaiset 220 €
 

Uurnahautamaksu

Oman kunnan asukkaat 70 €
Ulkopaikkakuntalaiset 110 €
 

Hautausmaksut, arkkuhauta

(kaivaminen, peittäminen, kunnostus)

Oman kunnan asukkaat 225 €
Ulkopaikkakuntalaiset 315 €
 

Hautausmaksut, uurnahauta

Oman kunnan asukkaat 35 €
Ulkopaikkakuntalaiset 65 €


Muistolehdon kivipaasiin tuleva muistolaatta 30 €


Vanhoista hautasijoista ei peritä maksua hautauksen tapahduttua hautaoikeuden aikana. Maksua peritään, jos hautaoikeus on päättynyt ennen uudelleen hautausta. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi.
Jos väestörekisteriin kuuluva siunataan kirkossa, peritään siitä kirkon käyttömaksua 500 €.
Sotiemme veteraanien ja heihin rinnastettavien vainajien sekä heidän puolisoittensa hautasijasta ja hautaamisesta ei peritä maksuja.