Hautapaikka- ja hautausmaksut

Läheisen hautaamiseen ja hautapaikan valintaan on erilaisia vaihtoehtoja. Erilaiset hautaamiseen liittyvät maksut on koottu alla olevaan hinnastoon.

Hautasijamaksu, arkkuhauta (1 sija)

Oman kunnan asukkaat 150 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset 200 euroa

Uurnahautamaksu

Oman kunnan asukkaat 70 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset 110 euroa

Hautausmaksut, arkkuhauta

(kaivaminen, peittäminen, kunnostus)
Oman kunnan asukkaat 225 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset 315 euroa

Hautausmaksut, uurnahauta

Oman kunnan asukkaat 35 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset 60 euroa

Muistolehdon kivipaasiin tuleva muistolaatta 30 euroa


Vanhoista hautasijoista ei peritä maksua hautauksen tapahduttua hautaoikeuden aikana. Maksua peritään, jos hautaoikeus on päättynyt ennen uudelleen hautausta. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi.
Jos siviilirekisteriin kuuluva siunataan kirkossa, peritään siitä kirkon käyttömaksua 500 euroa.
Sotiemme veteraanit ja heihin rinnastettavien vainajien sekä heidän puolisoittensa hautasijasta ja hautaamisesta ei peritä maksuja.