Virkatodistukset

Euran seurakunnan kirkkoherranvirastosta on mahdollista tilata virkatodistus seurakunnan jäsenestä. Tarkempia tietoja tilaamisesta saat kirkkoherranvirastosta.

Virkatodistuksen tilaaminen

Virkatodistuksen voit tilata verkkolomakkeella. Virkatodistuksen voit tilata myös puhelimitse ma-pe klo 9-12 numerosta 044 – 777 1508 sekä sähköpostilla osoitteesta eura(at)evl.fi.

Tilaamalla hyväksyt alla olevat maksut.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen

Maksuttomat todistukset

 

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan 

maksuttomasti annettavat todistukset.

Maksulliset todistukset

 

Kirkonkirjoista annettavasta todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) manuaalisesti laadittavasta todistuksesta:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen 

päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta 

todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin 

kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta;

 

2) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi 

tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa;

 

3) ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa;

 

4) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä 

enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 

euroa;

 

5) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä 

enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 

euroa;

 

6) kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa;

 

7) digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa; jos kopioimisesta 

aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin 

jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

      Mikäli Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä saatavaan virkatodistukseen tulee laajempia tietoja, esim.  henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja, todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Muut maksut

 

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös     

laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan 

sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä 

todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi 

posti- ja pankkipalvelumaksut.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.