alba ja hihat

Rippikoulu

Mikä on rippikoulu?

Rippikoulu on noin puolen vuoden kestävä tutustumisjakso seurakuntaan ja sen toimintaan, mutta myös puolen vuoden kestävä matka pohtia ja miettiä elämän peruskysymyksiä. Rippikoulun perustana on kaste ja lähetyskäsky. Voit käydä pelkästään rippikoulun. Mikäli toivot tulevasi sen jälkeen konfirmoiduksi, tulee sinun olla kastettu kirkon jäsen. Myös kirkkoon kuulumattomat ovat lämpimästi tervetulleita rippikouluun. Mikäli olet kiinnostunut yksityisrippikoulusta nuorena tai aikuisena, voit täyttää oheisen linkin https://www.mvs.fi/srk/eura/url/YDS0z6MFvN tai ottaa yhteyttä rippikoulusta vastaavaan pastoriin Ilkka Riihimäkeen: ilkka.h.riihimaki@evl.fi tai 0447771512.

Yleensä rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15. Rippikoulua on kuitenkin mahdollista aikaistaa tai käydä se myöhemmin.

Rippikoulun käynyt kirkon jäsen saa kirkollisen vihkimisen ja saa äänestää 16 vuotta täytettyään seurakunnallisissa vaaleissa.

 

Konfirmoitu kirkon jäsen saa toimia kummina, saa itsenäisesti osallistua ehtoolliselle ja saa 18 vuotta täytettyään asettua ehdolle kirkollisissa vaaleissa.

 

 

Rippikoulu Euran seurakunnassa

Tarkemmat tiedot löydät kunkin vuoden kohdalta. Itse ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. On tärkeää miettiä useampi rippikouluvaihtoehto, sillä kuhunkin ryhmään on maksimäärä paikkoja. Kaikkien ensisijaista rippikouluvaihtoehtoa ei ole mahdollista toteuttaa. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen liittyen, ota yhteyttä rippikoulusta vastaavaan pastoriin Ilkka Riihimäkeen: ilkka.h.riihimaki@evl.fi tai 0447771512.

Päivärippikoulu on maksuton. Leiririppikoulujen osalta seurakunta perii ruoka- ja majoitusmaksun. Seurakunnan omassa leirikeskuksessa Mannilassa järjestettävistä leireistä on mahdollista hakea maksualennusta tai -vapautusta kirkkoherralta. Tarkemmat tiedot maksusta löytyvät kunkin rippikouluvuoden kohdalta, sekä ilmoittautumispapereista.

Euran seurakunnan rippikoulu rakentuu seuraavista osista:

  • Ennakkokokoontumiset oman rippikouluryhmän kanssa. Näistä tulee tieto, kun ryhmäjaot on tehty.
  • Seurakuntaan tutustumiskäynnit. Nuoret osallistuvat seurakunnan toimintaan ja hakevat niistä merkinnän riparikorttiin.
  • Ulkoläksyt.
  • Leirijakso tai päivärippikoululla lähijakso.
  • Rippikoulu päättyy konfirmaatiomessuun.

 

 

Otathan rippikouluun liittyvissä asioissa yhteyttä rippikoulusta vastaavaan pastoriin Ilkka Riihimäkeen: ilkka.h.riihimaki@evl.fi tai 0447771512

 

Tarvitsemme rippileireillemme yövalvojia. Voit hakea yövalvojaksi oheisen linkin kautta: Yövalvoja-haku

 

risti puusta tehty luonnossa kirkkokalliolla