nuoria ruohikolla hymyileväisinä

Nuorille

Nuoret

Seurakunnan nuorisotyö on nuoria osallistavaa, hengelliseen elämään ohjaavaa ja kristityn identiteettiä vahvistavaa. Tärkeänä osana nuorisotyötä ovat suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatus, vastuuseen kasvaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. 

Nuorisotyö järjestää varhaisnuorille, nuorille ja nuorille aikuisille, mm. kerhoja, retkiä, leirejä sekä isostoimintaa ja on mukana mm. rippikoulutyössä. Monipuolista nuorisotyötä toteutetaan resurssi- ja tarvelähtöisesti, oman toiminnan ja kohtaamisten sekä hyvän kouluyhteistyön ja muun verkostotyön kautta, eri ikäisille nuorille. 

 

Nuorisotyönohjaajat;

Outi Urhonen, 044 777 1562, outi.urhonen@evl.fi

Tiina Metsäpuro, 044 777 1560, tiina.metsäpuro@evl.fi

Toiminta

Isoskoulutus

valmentaa toimimaan rippikoulussa ryhmänjohtajana. Koulutus keskittyy kristillisen uskon pääasioihin, vuorovaikutustaitoihin, ryhmänohjaamiseen ja käytännön taitoihin, leikkien ja hartauksien pitämisen harjoittelemiseen sekä antaa tukea nuoren uskonelämän vahvistumiselle. Koulutus tapahtuu torstaisin Kauttuan seurakuntakodilla klo 16:30-17:30, sisältäen myös leirejä ja retkiä sekä osallistumista seurakunnan muuhun toimintaan.

Isoskoulutuksen jo käyneet voivat osallistua kertaamaan ja syventämään oppimaansa osallistumalla isoskoulutuksen osioihin ja esim. ohjaamalla varhaisnuorten kerhoja, toimimalla ohjaajina nuorisotyönohjaajan kanssa nuortenilloissa sekä leireillä ja tapahtumissa. Isoskoulutuksen käyneet ja isosena toimineet voivat jatkaa vastuunkantajiksi.

Vastuunkantajakoulutus on isoskoulutuksen jatkoa. Koulutus syventää isoskoulutuksen teemoja sisältäen enemmän käytännössä oppimista ja tekemistä sekä ihmissuhdetaitoja. Leirit ja retket sekä eri tapahtumat kuuluvat toiminnan kulmakiviin. Seuraava vastuunkantajakoulutus alkaa syksyllä 2024.

Nuortenillat

tarjoavat mukavaa yhdessäoloa eri teemojen parissa, joka kuukauden viimeinen perjantai Kauttuan seurakuntakodilla klo 17-21. Isosilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa nuorteniltoja yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa. Nuortenilloissa on tarjolla iltapalaa.

Nuorten messut

järjestetään Kauttuan seurakuntakodilla noin kerran kuussa (ei kesäkuukausina). Isoskoulutuslaiset osallistuvat nuortenmessujen suunnitteluun ja toteutukseen työntekijöiden kanssa. 
Rippikoululaisilla on myös mahdollisuus osallistua messujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Leirit, retket ja tapahtumat

suunnitellaan ja toteutetaan nuorten toiveita kuullen, nuoria osallistaen.

nuoria veisukirjojen kanssa

Ilmoittautuminen on päättynyt, koulutus on käynnissä. Isoskoulutettaville ilmoitetaan koulutustapaamisista oman viestiryhmien kautta.

Isko1 kokoontuu pääasiassa joka toinen torstai Kauttuan seurakuntakodilla klo 16-17:30.

Isko2 + Vastuunkantajat kokoontuvat pääasiassa myös samaisina torstai-iltapävinä Kauttuan seurakuntakodilla klo 17-18 (osa ajasta yhdessä Isko1 kanssa). Kokoontumisista ilmoitetaan viestiryhmissä.

Torstaisten kokoontumisten lisäksi isoskoulutukseen/isostoimintaan kuuluu mm. Nuorten messujen ja Nuorten iltojen, leirien ja tapahtumien ideoimista ja toteuttamista yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Isko2 ja Vastuunkantajat ovat kerryttäneet taitojaan isosina sekä kokemustaan seurakuntalaisina ja voivat mm. ohjata varhaisnuorten kerhoja ja nuorisotyön leirejä sekä olla ideoimassa, valmistelemassa ja toteuttamassa seurakunnan toimintaa ja tapahtumia - aina itsenäisimpinä ja vastuullisimpina seurakunnan jäseninä.