nuoria ruohikolla hymyileväisinä

Nuorille

Nuoret

Outi Urhonen ja Minna Nurmikko ovat aloittaneet nuorisotyönohjaajina 1.11.2022.

Seurakunta tarjoaa paljon tekemistä ja kokemista nuorille. Toiminnan parhaimpia puolia on, että nuoria ei aliarvioida vaan seurakunta antaa nuorille vastuuta ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Toiminnassa kulkee mukana opetus Jumalasta ja siitä kuinka meidän tulisi kohdella toisiamme. Kun nuoret näkevät käytännössä armon ja lähimmäisen rakkauden, he oppivat paremmin ymmärtämään ja soveltamaan niitä omaan elämäänkin.

Toiminta

Isoskoulutus

valmentaa toimimaan rippikoulussa ryhmänjohtajana. Koulutus keskittyy kristillisen uskon pääasioihin, vuorovaikutustaitoihin, ryhmänohjaamiseen ja käytännön taitoihin, leikkien ja hartauksien pitämisen harjoittelemiseen sekä antaa tukea nuoren uskonelämän vahvistumiselle. Isoskoulutus 2023 on käynnissä kestää poikkeuksellisesti vain tammi-toukokuun ajan. Koulutus tapahtuu pääasiassa torstaisin Kauttuan seurakuntakodilla klo 16:30-17:30.

Vastuunkantajakoulutus on isoskoulutuksen jatkoa. Koulutus syventää ensimmäisen vuoden koulutuksen teemoja sisältäen enemmän käytännössä oppimista ja tekemistä sekä ihmissuhdetaitoja. Leirit ja retket sekä eri tapahtumat kuuluvat toiminnan kulmakiviin. Seuraava vastuunkantajakoulutus alkaa syksyllä 2023. Isoskoulutuksen jo käyneet voivat osallistua kertaamaan ja syventämään oppimaansa osallistumalla isoskoulutuksen osioihin ja esim. ohjaamalla varhaisnuorten kerhoja, toimimalla apuohjaajana nuortenilloissa sekä leireillä ja tapahtumissa.

Nuortenillat

tarjoavat mukavaa yhdessäoloa eri teemojen parissa joka kuukauden viimeinen perjantai Kauttuan seurakuntakodilla klo 17-21. Isosilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa nuorteniltoja yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa. Nuortenilloissa on tarjolla iltapalaa.

Nuorten messut

järjestetään Kauttuan seurakuntakodilla noin kerran kuussa (ei kesäkuukausina). Rippikoululaisilla ja isosilla on mahdollisuus osallistua messujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Leirit, retket ja tapahtumat

suunnitellaan ja toteutetaan nuorten toiveita kuullen, nuoria osallistaen.

nuoria veisukirjojen kanssa

Tapahtumat

Nuorille järjestetään seurakunnassa erilaista toimintaa. Osa toiminnasta on säännöllistä ja tapahtuu viikoittain, osa toiminnasta koostuu yksittäisistä leireistä tai retkistä.