Ristiäiset

Pieni vauva on suuri ihme. Hänelle halutaan antaa kaikkea hyvää ja parasta. Kaste, vanhastaan ristiäiset, on kirkon pyhä toimitus. Sakramentissa kastettava saa Jumalalta lahjaksi armon, joka ei koskaan lopu. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja maailmanlaajan Kristuksen kirkon jäsen. Se kantaa halki elämän. Lapsi voidaan kastaa, jos vähintään toinen vanhemmista on kirkon jäsen. Kirkossamme kastetaan kaikenikäisiä, joskin useimmiten kastettava on parikuinen vauva. Tällöin kasteen yhteydessä yleensä täytetään lomake, jolla lapsen tiedot ilmoitetaan rekisteriviranomaiselle.

Kastettava tarvitsee kaksi kummia, jotka ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Kummeja voi olla enemmänkin. Oman kirkkomme jäsenen lisäksi kummina voi toimia myös henkilö, joka kuuluu luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkokuntaan.

Ristiäiset voivat olla pienet tai suuret

Ristiäiset ovat lapsen ensimmäinen juhla, johon lähisukulaisia kutsutaan pitkienkin matkojen päästä.

Kasteen voi järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa sopivassa tilassa. Seurakunnan tilojen käyttämisestä voi sopia kastetta varatessa. Varaukset hoidetaan kirkkoherranviraston kautta. Pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ennen kastetta ja sopii ajan keskustelulle. Kastekeskustelussa käydään läpi kasteen käytännönjärjestelyjä ja merkitystä sekä katsotaan paperit kuntoon.

Vanhempaa lasta, nuorta tai aikuista kastettaessa menetellään pitkälti samalla tavalla kuin vauvaa kastettaessa. Myös vanhempi kastettava tarvitsee kaksi kummia, joita koskevat samat säädökset kuin vauvan kohdalla. 15-vuotiaan ja sitä vanhemman kastettavan tulee käydä rippikoulu ennen kastetta.

     

Ota yhteyttä

Käynti- ja postiosoite Euran srk-keskuksen remontin ajan:

Kiukaisten kirkkotie 2

27400 Kiukainen

eura(at)evl.fi
etunimi.sukunimi(at)evl.fi


Kirkkoherranvirasto
Puhelin: 044 777 1508 tai 044 777 1509

Avoinna ma-pe 9-12