Seurakunnan varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä kunnan sekä yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.Yhteistyötä varten on Euran kunnan opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Euran seurakunnan kesken tehty yhteistyösopimus (A-osa) sekä yhteistyösopimuksen (B-osa), joka on toimintasuunnitelma yhteistyön tekemiseen. 

Lisäksi varhaiskasvatus suunnittelee yhteisen vuosikellon (C-sopimus). Yhteistyön vuosikello päivitetään vuosittain syksyllä ja sen päivityksestä vastaa kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen edustajista sekä seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajasta koostuva katsomuskasvatuksen työryhmä.

VARHAISKASVATUSYHTEISTYÖN VUOSIKELLO 2023-24

 

 

Kumppanuuden korit tarjoavat selkeän rakenteen kunnan sivistystoimen ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön. Ne perustuvat Opetushallituksen päivitettyihin ohjeisiin. 

Kumppanuuden korit

Kumppanuuden kori-esitteen kuva