Uutisia seurakunnasta

Tutustu kirkkoherraehdokkaisiin!

4.9.2019 10.52

Katso esittelyvideot ja lue, mitä ehdokkaat haluavat itsestään kertoa.

Ensimmäinen vaalisija - Hannu Tomperi

Katso esittelyvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=9OaOWBsPpBM&t=9s

Esittely:

Kuka olen?

Olen Hannu Tomperi (49) ja kotoisin Porista. Koulutukseltani olen teologian maisteri ja pappi ja työskentelen kirkkoherrana Kokemäen seurakunnassa. Perheeseeni kuuluvat puoliso ja yksi lapsi, joka tosin on jo täysi-ikäinen ja muutti juuri opiskelun vuoksi toiselle paikkakunnalle. Tällä hetkellä asumme Ulvilassa Levanpellon kylässä.

Juureni ovat vahvasti kiinni Satakunnan maaperässä.

Pappina olen aiemmin työskennellyt Ulvilan seurakunnassa, sotilaspappina Porin Prikaatissa ja kirkkoherrana Kokemäen seurakunnassa sekä Keski-Porin seurakunnassa. Työhöni kuuluu myös Ala-Satakunnan rovastikunnan lääninrovastin tehtävä.

Aktiiviharrastuksiini kuuluvat dekkarit, säännöllinen kuntoliikunta ja musiikki. Opiskelen Porin Palmgren konservatorion jazz/pop osastossa kitaraa.

Minkälaista seurakuntaa haluan olla rakentamassa?

Euran seurakunta on Ala-Satakunnan rovastikunnassa keskeinen ja merkittävä seurakunta. Euran seurakunnalla on vahvat hengelliset perinteet, monenlaista osaamista sekä yhteistyötä kirkkomme herätysliikkeiden kanssa.

Minulle kansankirkko on viime aikoina muodostunut yhä tärkeämmäksi arvoksi ja lähestymiskulmaksi seurakunnan toimintaa ja olemusta koskien. Ja mielestäni paikallisseurakuntaa voikin avoimesti rohkaista moniäänisyyteen ja suvaitsevaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että hyvinkin erilaiset teologiset näkemykset ja tavat ilmaista hengellisyyttä voivat toimia samassa kirkossa ja samassa seurakunnassa.

Pyrin vaalimaan hyvää keskusteluyhteyttä ja rohkaisemaan alueen eri toimijoita yhteisesti ideoimaan ja suunnittelemaan yhteisen seurakunnan toimintaa. Tähän kuuluu myös oleellisena kaikenlaisen vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Tulevaisuudessa seurakunnissa ollaankin monella tapaa riippuvaisia seurakuntalaisaktiivisuudesta.

Kirkossa tehdään yleisesti ottaen hyvää ja laadukasta perustyötä. Kirkko palvelee, kohtaa ja on läsnä erityisesti jäsentensä elämänkaaren tapahtumissa. Haluan rakentaa Euran seurakuntaa sekä tästä koko kirkon perinteestä että paikallisista perinteistä käsin, myös tulevaisuuden haasteet huomioiden.

Minkälaisen kirkkoherran Euran seurakunta minusta saisi?

Mielestäni yksi kirkkoherran keskeisiä tehtäviä on huolehtia työn organisoinnista ja huolehtia työtä ja tehtäviä palvelevista rakenteista. Työn tekemisen pitää olla sujuvaa.

Kirkkoherra johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoneuvoston kanssa ja kirkkoherra on myös työntekijöiden esimies.

Esimiehenä kirkkoherra tukee, on ”joukkueensa valmentaja” ja työyhteisön palvelija; johtajana rohkaisee, innostaa työyhteisöä ja työntekijöitä työmuotojen kehittämiseen yhdessä seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa.

Euran seurakunta saisikin minusta tällaisen keskustelevan ja kuuntelevan henkilöstöjohtajan, vahvan hallinnon osaajan ja kansankirkkoa palvelevan papin.

 

Toinen vaalisija - Irina Kaukinen

Katso esittelyvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=xqlo0QTR5Yg&t=4s

Esittely:

Olen teologian kandidaatti, musiikin maisteri ja musiikkipedagogi, Turun Heidekenillä 53-vuotta sitten syntynyt, 28-vuotiaan Kullervon ja 23-vuotiaan Kyllikin äiti, 4-vuotiaan Unton Iri-mamma, Tapion vaimo ja Jasu-kissan ihmisemo.

Aloitin säännöllisen, kanttorin sijaistamisen vuonna 1980 ja toimin kanttorin sijaisena lukuisissa seurakunnissa ympäri Varsinais-Suomea. 1993-1994 toimin Köyliön seurakunnan vs. kanttorina, kunnes sain virkamääräyksen Köyliön kanttorin virkaan 1.12.1994. Säkylän seurakunnan kanttori-urkuriksi minut valittiin vuonna 2001.

Vuonna 2002 aloitin kanttorin työ ohessa teologian opinnot Helsingin yliopistossa ja minut vihittiin papiksi syksyllä 2007. Ensimmäisen virkamääräyksen pappina sain Säkylän seurakunnan vs. kappalaiseksi 1.11.2007.

Pöytyän seurakunnan vs. seurakuntapastorina aloitin 1.9.2008, ja Pöytyän seurakunnan II kappalaisen virkaan minut valittiin 1.1.2011. Johtavana kasvatuksen kappalaisena toimin keväästä 2012 alkaen virkavapauteeni asti, joka alkoi siirtyessäni tehtävääni Oripään seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.2.2014.

Punkalaitumen kirkkoherrana aloitin 1.1.2016.

Olen myös toiminut Paavalin musiikkikoulun sivutoimisena rehtorina ja tuntiopettajana, Köyliön yläasteen musiikinopettajana, Huittisten musiikkiopiston, kansalaisopistojen ja Turun kristillisen opiston tuntiopettajana sekä pari vuosikymmentä Säkylän kunnan luottamushenkilönä.

Työ on minulle monella tapaa elämäntapa. Sen lisäksi luen ja kuuntelen monenlaista kirjallisuutta, valmistan runo-iltoja ja konsertteja, musisoin ystävien ja perheeni kanssa, matkustelen tai olen hiljaa yksin kotona.

Kirkkoherrana ajattelen, että seurakunnan tulee elää vahvasti seurakuntalaisten arjessa mukana. Jatkuvan muutoksen maailmassa se luo omat haasteensa. Kirkolla on kuitenkin eväät vastata mitä parhaimmin sekä yksilöllisyyden että yhteisöllisyyden tarpeisiin. Se hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, mutta tukee myös sitä muutosta, jota ihminen kaipaa. Seurakunnan jäsenet ovat sen voimavara ja toiminnan perusta. Rohkaisu on avainsana. Rohkaisu siihen, että jokainen voi omalla paikallaan, omilla lahjoillaan ja toimillaan rakentaa taivasten valtakuntaa maan päälle. Seurakunnan jäsenyys kun voi olla vaikkapa sitä, että laitamme kätemme ristiin, huokaamme rukouksemme ja suostumme Jumalan johdatukseen. Se on yhteyttä Jumalaan ja toinen toiseemme ja syntyy siellä, missä toinen rohkaisee toista, rukoilee toisen kanssa, jakaa toisen ilon tai surun, pysähtyy kuulemaan, koskettaa, katsoo silmiin ja rakastaa.

Euran seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa, ja uskon vakaasti sen olevan edelleen näkyvä, kuuluva ja läsnä oleva osa seurakuntalaisten elämää. Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita tehtäviinsä. Seurakunnassa on mukava yhdessä tekemisen meininki. Myös kaikki ympäröivät yhteistyötahot ovat merkittäviä. Kuntasektori ja kolmannen sektorin toimijat ovat avainasemassa, kuin myös yhteistyö eri kristillisten järjestöjen, herätysliikkeiden ja kirkkokuntien kanssa.

Lisäksi avoin ja rakentava keskusteluyhteys muiden uskonnollisten yhdyskuntien ja toimijoiden kanssa tekee kirkon toimintaympäristöstä vieraanvaraisen ja muutosvalmiin. Tulevaisuudessakin seurakunnan ja kirkon vahvuus on rajoja ylittävää ja jäsenensä työhön mukaan ottavaa yhteistyötä, huolimatta rakenteista, toimitiloista tai työntekijäresursseista.

Kirkollamme on totisesti kokemusta monenlaisista toimintaympäristöistä - Kristuksen kirkko ei häviä maan päältä.

Ystävällisin terveisin

Iloinen, innostava ja sitoutunut Jumalan työrukkanen :)

 

Kolmas vaalisija - Sami Tolvanen

Katso esittelyvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=V34vOMklfS4

Esittely:

Olen 36-vuotias ja asun perheeni kanssa Kauttualla. Euran seurakunnassa olen ollut työssä vuodesta 2011 alkaen. Viimeisimmät kaksi vuotta olen ollut virkavapaalla Eurasta ja toiminut Pyhärannan seurakunnan virkaatekevänä kirkkoherrana.

Kotoisin olen Nurmijärveltä ja opintoni olen suorittanut Helsingin yliopistossa. Teologisten opintojen lisäksi suoritin johtamisen sivuainekokonaisuuden. Opintojen ohessa työskentelin sairaalapappien sijaisena sekä raamattukoulutuksen yhtenä kurssinvetäjänä. Yhden opiskeluvuoden vietin vaihto-opiskelijana Englannissa. Olin aikanani aktiivisesti mukana oman kotiseurakuntani nuorisotyössä ja kesäteologina kiertelin eri puolilla Suomea. Euraan päädyin alun perin sattuman kautta. Olimme vaimoni kanssa molemmat juuri valmistuneet ja täältäpäin löytyi molemmille töitä.

Perheeseemme kuuluu 3,5-vuotias Nelli ja odotamme uutta tulokasta tässä syksyllä.

Eurassa työalanani on ollut kasvatus, eli sekä lapsi- ja perhetyö että rippikoulu- ja nuorisotyö. Tällaisten vastuualueiden lisäksi jokainen meistä papeista on toimittanut niin jumalanpalveluksia kuin toimituksia eri puolilla seurakuntaa.

Luonteeltani olen realistinen idealisti, kestävä, mutta en kova. Koen osanneeni rakentaa luottamusta sekä positiivisuutta vaikeidenkin tilanteiden edessä. Työotteeltani olen pyrkinyt olemaan joustava ja luova, mutta hallinnollisissa kysymyksissä olen myös osannut kantaa päätösten seuraukset ja vastuut. Aika moni taitaa muistaa, että aloin käyttää työssäni tablettia. Ehkä se kuvaa omaa työotettani. Pyrin tuomaan kirkon sanomaa tähän aikaan ymmärrettävästi ja tämän ajan keinoilla. Mutta siinä, missä työkalut ovat uudet, niin itse sanoma on muuttumaton. Vertaan sitä Paavalin sanoihin, miten hän pyrkii olemaan lain alla eläville lainalainen, heikoille heikko ja kaikille kaikkea voittaakseen edes muutamia.

Pyhärannassa olen lyhyessä ajassa saanut paljon kokemusta. Tänä aikana on ollut mm. piispantarkastus, seurakunnan tulevaisuussuunnittelu, työntekijöiden työnajanseurannan uudistukset, yhteistyön kehittäminen Laitilan seurakunnan kanssa, hallinnolliset uudistukset johtoryhmistä luovuttaessa, seurakuntavaalit, kirkkoherranvaalit sekä säästötoimet sekä se tavallinen työn arki.

Seurakuntien elämä on murroksessa ja muutoksessa. Osaa asioista ratkotaan kokonaiskirkon tasolla, osaa paikallisseurakunnissa ja osaa täytyy rakentaa yhteistyöllä seurakuntien kesken. Armeijalla oli aikanaan iskulause ”Tee työtä, jolla on tarkoitus”. Se sopii moneen muuhunkin organisaatioon nostamaan arjen todellisuuksista ihanteisiin ja unelmiin. Kirkon ja kristittyjen työn kantavana näkynä on se, että työtä tehdään Jumalan kunniaksi ja lähimmäisten parhaaksi. Sillonkin tai erityisesti silloin, kun on haastavaa.

Uskon, että Euran seurakunta saisi minusta asioihin ja ihmisiin keskittyvän sekä keskustelevan kirkkoherran.

« Uutislistaukseen