pelejä ip-toiminta

Koululaisten iltapäiväkerho

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta

Koululaisten  iltapäiväkerho on säännöllisesti koulupäivinä tapahtuvaa 1-2–luokkalaisille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille oppilaille tarkoitettua kerhomuotoista vapaa-ajantoimintaa. Toimintaa järjestetään Kirkonkylän koulun aamu- ja iltapäiväkerhon tiloissa. Kunta järjestää toimintaa aamuisin ja seurakunta iltapäivisin.

Toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda perusta hyvälle kasvulle. Kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnassa painottuvat lapsesta välittäminen, yhteistyö perheiden kanssa, kristillinen kasvatus, monipuolinen ja laadukas toiminta. Pienen koululaisen ei tarvitse viettää iltapäiviä yksin vaan hän saa päivittäin olla turvallisen aikuisen seurassa, virkistyä ja osallistua häntä kiinnostavaan toimintaan.                  

Kerhosta peritään maksu kuukausittaisen osallistumismäärän mukaan. Haku aamu- ja iltapäiväkerhoihin tapahtuu Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalvelun kautta.

Seurakunnan iltapäiväkerho on avoinna klo 12-16.30.