Lapsiasiahenkilöt

Lapsiasiahenkilöiden tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Lapsella tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita.

Euran seurakunnan lapsiasiahenkilöinä toimivat:
Johanna Aalto
Riikka Rantanen, varhaiskasvatuksen ohjaaja

Juho Helin

 

www.lapsivaikutukset.fi