Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi 2019-2020 valittiin yksimielisesti kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä