Muualla rippikoulun käyvät

Rippikoulun saa käydä muuallakin kuin omassa seurakunnassa. Rippikoulun vaatimuksiin kuitenkin kuuluu, että se toteutetaan yhdessä jonkin seurakunnan kanssa ja nuori tutustuu sen toimintaan. Käytännöt on hyvä tarkistaa hyvissä ajoin oman rippikoulun järjestäjältä.

Nuoret, jotka käyvät muualla rippikoulun, saavat seurakunnalta rippiraamatun. Raamatun voi hakea kirkkoherranvirastosta ilman ennakkoilmoitusta viraston ollessa auki.

Eri seurakuntien ja järjestöjen käytänteissä on paljonkin eroja. Toiset vaativat enemmän tutustumiskäyntejä kuin toiset. Osa tarjoaa oman kortin, johon kerätä seurakuntaan tutustumiskäyntejä ja osa pyytää käyttämään Euran seurakunnan korttia. Varmistakaa oman leirinne järjestäjiltä, mikä on rippikoulunne käytäntö. Jos tarvitsette Euran rippikoulukorttia, voitte noutaa sen kirkkoherranvirastosta samalla kun haette Raamatun.

Mikäli rippikouluun liittyen herää kysymyksiä, yhteyttä voi ottaa rippikouluista vastaavaan teologiin: riikka.hietanen@evl.fi