Mikä on rippikoulu?

Rippikoulu on noin vuoden kestävä tutustumisjakso seurakuntaan ja sen toimintaan, mutta myös vuoden kestävä matka pohtia ja miettiä elämän peruskysymyksiä. Rippikoulun perustana on kaste ja lähetyskäsky. Koko rippikoulun suorittaminen, eli konfirmaatio, edellyttää kastetta ja kirkon jäsenyyttä. Osan rippikoulusta saa suorittaa vaikka nuori ei kuuluisikaan kirkkoon tai olisi kastettu. Aikuisrippikoulun osalta tutustu sille kuuluvaan kohtaan.

Yleensä rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15. Rippikoulua on kuitenkin mahdollista aikaistaa tai myöhentää.

Mannilan leirikeskuksen kirkkokallion risti

Rippikoulu Euran seurakunnassa

Seurakunta järjestää kouluilla ilmoittautumisinfon syyskuussa noin viikolla 35 tai 36. Itse ilmoittautumistilaisuus järjestetään Euran seurakuntakeskuksella viikkoa tai paria myöhemmin. Tarkemmat tiedot löydät kunkin vuoden kohdalta. Myös vanhemmat ovat tervetulleita ilmoittautumiseen. On tärkeää miettiä useampi rippikouluvaihtoehto, sillä kuhunkin ryhmään on maksimäärä paikkoja ja osa tarjotuista ryhmistä ei toteudu. Kaikkien ensisijaista rippikouluvaihtoehtoa ei ole mahdollista toteuttaa.

Euran seurakunnan rippikoulu rakentuu seuraavista osista:

  • Ennakkokokoontumiset oman rippikouluryhmän kanssa. Näitä on noin kerran kuussa arki-iltaisin ja lisäksi nuorilla on yksi viikonloppukokoontuminen.
  • Ennakkotehtävät. Nuoret palauttavat kolme tehtävää rippikoulun aikana.
  • Seurakuntaan tutustumiskäynnit. Nuoret keräävät seurakunnan tilaisuuksista käyntejä.
  • Ulkoläksyt. Nuoret opettelevat mm. uskontunnustuksen.
  • Leirijakso tai päivärippikoululla lähijakso.
  • Rippikoulu päättyy konfirmaatiomessuun.

Konfirmaatiossa nuorista tulee täysivaltaisia seurakunnan jäseniä. Sen myötä nuori:

  • saa toimia kummina
  • saa itsenäisesti ehtoollisen
  • saa kirkollisen vihkimisen
  • saa äänestää 16-vuotiaana seurakunnallisissa vaaleissa ja 18-vuotiaana asettua ehdolle.

Rippikoulu on ilmainen, mutta leirien osalta seurakunta perii ruoka- ja majoitusmaksun. Seurakunnan omassa leirikeskuksessa, eli Mannilassa, järjestettävistä leireistä on mahdollista hakea maksualennusta tai -vapautusta kirkkoherralta. Tarkemmat tiedot maksusta löytyvät kunkin rippikouluvuoden kohdalta, sekä ilmoittautumispapereista.