Diakonia

Diakonia on kristillisestä rakkaudesta nousevaa lähimmäisen palvelua. Diakonia on yksi seurakunnan perustehtävistä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Jokaista kastettua kristittyä kutsutaan mukaan osaksi seurakunnan diakoniaa.

Euran seurakunnanssa toimii kolme ammattikoulutuksen saanutta diakoniatyöntekijää.

Diakoniatyön kantavana toiminta-ajatuksena on henkisen, hengellisen ja taloudellisen tuen antaminen avuntarpeessa oleville. Toisin sanoen diakoniatyön tehtävänä on huolehtia siitä, että evankeliumin sanoma toteutuu seurakunnassa lähimmäisenrakkautena sanoin ja teoin.

risti kädessä
kudin kädessä

Ota yhteyttä

Merja Kekäläinen
Diakoni
 
Marita Pihlajamäki
Diakonissa
 
Mari Vuorinen
Diakonissa